مه‌ جه‌ند نه‌خوشخانه‌ هه‌یا

4 نه‌خوشخانه‌ نه‌خوشخانا ئازادی یا فیركرنێ‌ نه‌خوشخانا ته‌نگاڤیا نه‌خوشخانا هیڤی یا زاروكا نه‌خوشخا سوتنی وجوانكاریێ

سه‌نترێن تایبه‌تمه‌ند

سه‌نترێن تایبه‌تمه‌ند

بنگه‌هێن ساخله‌مێن سه‌ره‌کی

به‌نگه‌هێ ساخله‌مێ سه‌ره‌کی

نه‌خوشخانا‌ هیڤی یازاروکان

نه‌خوشخانا‌ هیڤی یازاروکان
تەلەفۆن: 
0627619502_0627242612
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
hevih@duhokhealth.org

ناڤێ‌ نه‌خوشخانێ‌: نه‌خوشخانا هیڤی یازاروكان

پشكێن لسه‌ر نه‌خوشخانێ‌ ڤه‌: پشكا دل وهناڤا / 2) نشته‌رگه‌ریا گشتی /3) پشكا تاقیگه‌هێ‌ /4) تیشك وسونه‌ر